Fredag 19/07/2013 kom det veteraner hjem fra Afghanistan. NorVetMC hadde i samarbeid med Veteran møter Veteran blitt spurt om de kunne stå for eskorte fra Gardermoen til Akershus Festning. Det ble en utvilsomt god happening. Værguden viste seg fra sin beste side med skyfri himmel. Oslo Politiet stilte opp med to personer fra motorsykkel avdelingen og gjorde dette til en helt spesiell dag for både militært personell og mc-eskorten. Det var ingen biler som kunne legge seg i mellom bussene og motorsykkellene. Vi i NorVetMC håper at dette var noe Veteranene satte stor pris på, noe som egentlig ved flere anledninger kom til kjenne ved klapp på skulderen og store smil.

NorVetMC vil rette en stor takk til alle som deltok på eskorten og brukte sin fritid til å stille opp.

 

{youtube}http://www.youtube.com/watch?v=HQGBljh7Um8{/youtube}

Admin - login

 

 

Norwegian Veterans Motorcycle Club - © 2012